Дружество "Акцепт Естейт" ООД


е създадено с цел да придобива и управлява недвижими имоти (магазини, офиси, заведения за бързо хранене и хотели).

Изпълнени проекти


» Магазини - 48 броя / в централните и пешеходни зони на Стара Загора, Казанлък, Раднево, Гълъбово/
» Бизнес Хотел, гр. Раднево


Проекти в строеж


» Търговски административен център
» Бизнес пойнт - в гр. Стара Загора
» Комплекс от Балнеология и Спа хотел